Заң пәндері пәндік-циклдік кешен Заң пәндері пәндік-циклдік комиссия 2000 жылдан бастап  ҚР Білім Министрлігі берген лицензияға сәйкес күндізгі және сырттай оқу түрі бойынша 0201000 — «Құқықтану» мамандығы бойынша мамандарды даярлауды жүзеге асырады: ПЦК әдістемелік мәселесі: Пәндік-циклдік кешеннің әдістемелік мәселесі «студенттердің жалпы және кәсіби құзыреттілігін қалыптастырудың негізі ретінде арнайы пәндерді оқытудағы практикалық-бағытталған технологиялар»болып табылады. ПЦК мақсаттары мен міндеттері: — мамандықтар бойынша оқу пәндерін меңгеруді оқу-бағдарламалық және оқу-әдістемелік қамтамасыз ету; — жалпы және кәсіби құзыреттерді қалыптастыру; — педагогикалық қызметкерлердің кәсіби деңгейін арттыру; — білім беру үдерісінде инновациялық педагогикалық және ақпараттық технологияларды жүзеге асыру; ПЦК ғылыми қызметінің бағыттары: 1.Білім алушылар мен оқытушылардың зерттеу қызметін дамыту; 2.Әр түрлі деңгейдегі әдістемелік іс-шаралар мен байқауларға, халықаралық студенттік және магистрлік конференцияларға қатысу үшін құжаттар дайындау; 3.Оқытудың жаңа технологияларына көшу, жаңа әдістемелермен танысу, алдыңғы қатарлы педагогикалық тәжірибені дамытуға көшумен зерттеу. Жыл сайын пәндік-циклдік кешеннің оқытушылары мақалаларды түрлі деңгейдегі жинақтарда, ғылыми-әдістемелік басылымдарда, электрондық сайттарда жариялайды. ЗП пәндік-циклдік кешеннің оқытушылар құрамы: Комиссияда оқу– әдістемелік қызметті 13 оқытушы жүзеге асырады: әкімшілік лауазымдағы оқытушылардың бірі А. А. Назарова-директордың оқу және тәрбие ісі жөніндегі орынбасары. Заң пәндері ПЦК кадрлық құрамы 2018 жылдың 1 қыркүйегінен бастап Падчина З. В. тағайындалды. 6 оқытушы академиялық дәрежесі бар: заңтану магистрі және 1 санатты — Салыкова А. К., екінші санатты төрт оқытушы — Назарова А. А., Сәткенов А. С., Сағымбай М. О., Жетибаева Г. И., Коколина К. С., жоғары санатты 1 оқытушы-Толченова К. А. Заң пәндерң ПЦК-да бекітілген оқу пәндерінің тізімі: — мемлекет және құқық теориясының негіздері; — құқық қорғау органдары; — конституциялық құқық; — экологиялық құқық; — қаржы және салық құқығы негіздері; — азаматтық құқық; — қылмыстық құқық;   — әкімшілік құқық; -еңбек құқығы және әлеуметтік қорғау құқығы; — азаматтық іс жүргізу құқығы; — қылмыстық іс жүргізу құқығы; — нотариат; — кәсіпкерлік құқық; — банк құқығы; — кадрлық менеджмент; — заң қызметін ұйымдастыру; -мемлекеттік тілде іс жүргізу; — бухгалтерлік есеп және есептілік; — логика; — кәсіпкерлік қызмет негіздері; — рим құқығы; — кәсіби қазақ тілі; — кәсіби орыс тілі; — кәсіби шетел тілі; — мемлекет және құқық тарихы; — іскерлік қарым-қатынас этикасы мен психологиясы; — құқықтық ақпаратты автоматты өңдеу; — сақтандыру құқығы; -МҚТ негіздерінің өзекті мәселелері; -азаматтық хал актілерін тіркеу; — жобалау қызметінің негіздері.

Падчина Зоя  Викторовна Председатель ПЦК ЮД

Образование: высшее, Карагандинский государственный университет, 1982

Специальность: правоведение

Педагогический стаж: 45 лет

Педагогическая категория: доцент

Преподаваемые дисциплины: УП, УПП

Язык обучения: русский

Тел:  479868

E-mail: kar-yur-femida@krg-edu.kz

№ кабинета: 108

 

Юридический колледж "Фемида"

Назарова Анастасия Александровна

Образование: высшее, Университет им. Д.А.Кунаева ,2005

Специальность: правоведение

Педагогический стаж: 14 лет

Педагогическая категория: 2 категория

Преподаваемые дисциплины: ОТГП, ГПП, ГП

Язык обучения: русский

Тел:  479868

Email: kar-yur-femida@krg-edu.kz

№ кабинета: 108

Толченова Клавдия Андреевна

Образование: высшее, Карагандинский государственный университет,1978

Специальность: правоведение

Педагогический стаж: 55 лет

Педагогическая категория: высшая

Преподаваемые дисциплины: Основы криминалстики

Язык обучения: русский

Тел:  479868

E-mail: kar-yur-femida@krg-edu.kz

№ кабинета: 108

 

Юрченко Оксана Ивановна

Образование: высшее, КарГУ им. Е.А.Букетова ,2014

Специальность: юриспруденция

Педагогический стаж: 28 лет

Педагогическая категория: высшая

Преподаваемые дисциплины: Административное право

Язык обучения: русский

Тел:  479868

Email: kar-yur-femida@krg-edu.kz

№ кабинета: 108

Салыкова Алия Кайратовна

Образование: высшее, Юридическая академия Фемида, 2009

Специальность: юриспруденция , магистр юридических наук 

Педагогический стаж: 8 лет

Педагогическая категория: 1 категория

Преподаваемые дисциплины: Конституционное право, Правоохранительные органы, история государства и права РК

Язык обучения: русский

Тел:  479868

Email: kar-yur-femida@krg-edu.kz

№ кабинета: 108

Саткенов Акылбек Саткенович

Образование: высшее, КарГУ  им. Е.А.Букетова, 2014

Специальность: юриспруденция, магистр юридических наук

Педагогический стаж: 3 года

Педагогическая категория: 2 категория

Преподаваемые дисциплины: Банковское правао

Язык обучения: русский, казахский

Тел:  479868

E-mail: kar-yur-femida@krg-edu.kz

№ кабинета: 108

Бөрібек Ғалымжан Қайратұлы

Образование: высшее, Центрально-Казахстанская академия 2018

Специальность: юриспруденция

Педагогический стаж: 1 год

Педагогическая категория: без категории

Преподаваемые дисциплины: ГПП, ГП

Язык обучения: русский, казахский

Тел:  479868

E-mail: galimjan.96.kz@mail.ru

№ кабинета: 108

 

Сағымбай Мөлдір Омарқызы

Образование: высшее, Цетрально-Казахстанская академия 2015

Специальность: юриспруденция, магистр юридических наук

Педагогический стаж: 4 года

Педагогическая категория: 2 категория

Преподаваемые дисциплины: ОТГП, экологическое право

Язык обучения: казахский

Тел:  479868

Email: kar-yur-femida@krg-edu.kz

№ кабинета: 108

Жетибаева Гулбану Ильясовна

Образование: высшее, МГТУ 2007

Специальность: Документирование и документационное обеспечение управления. Документовед.

Педагогический стаж: 11 лет

Педагогическая категория: 2 категория

Преподаваемые дисциплины: Делопроизводство на государственном языке

Язык обучения: русский, казахский

Тел:  479868

Email: mgimba@mail.ru

№ кабинета: 108

Юридический колледж "Фемида"

Коколина Ксения Сергеевна

Образование: высшее, Юридическая Академия «Фемида» 2011

Специальность: юриспруденция

Педагогический стаж: 4 года

Педагогическая категория: 2 категория

Преподаваемые дисциплины: Трудовое право и ПСЗ, РАГС

Язык обучения: русский

Тел:  479868

Email: kar-yur-femida@krg-edu.kz

№ кабинета: 108

Досанова Мерей Какембаевна

Образование: высшее, Карагандинский Университет «Болашак»

Специальность: казахский язык и литература

Педагогический стаж: 4 года

Педагогическая категория: вторая

Преподаваемые дисциплины: Профессиональный Казахский язык и литература

Язык обучения: казахский

Тел:  479868

Email: kar-yur-femida@krg-edu.kz

№ кабинета: 108

Карина Анастасия Дмитриевна

Образование: высшее, Центрально-Казахстанская академия 2017

Специальность: юриспруденция

Педагогический стаж: 4 года

Педагогическая категория: без категории

Преподаваемые дисциплины: ОЮС, Кадровый менеджмент, Банковское

Язык обучения: русский

Тел: 479868

E-mail: kar-yur-femida@krg-edu.kz

№ кабинета: 108

 

Жайлаубай Гүлімай Аманбайқызы

Образование: высшее, Центрально-Казахстанская академия 2017

Специальность: юриспруденция

Педагогический стаж: 1 год

Педагогическая категория: без категории

Преподаваемые дисциплины: УП, УПП, основы криминалистики

Язык обучения: казахский

Тел: 479868

E-mail: kar-yur-femida@krg-edu.kz

№ кабинета: 108