Сыбайлас жемқорлыққа қарсы стандарт «Фемида» заң колледжі I. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР 1. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы норма – Сыбайлас жемқорлыққа қарсы норма) «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы» Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 18 қарашадағы Заңының 10-бабының талаптарына сәйкес әзірленді және білім беру қызметін көрсетуден туындайтын қоғамдық қатынастар саласында сыбайлас жемқорлықтың алдын алуға бағытталған ұсыныстар жүйесі. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл стандарты колледж қызметкерлерінің өздерінің функционалдық міндеттерін орындауы және білім беру қызметтерін көрсетуде өкілеттіктерді жүзеге асырудағы әрекеттерін анықтайды. II. МАҚСАТТАРЫ МЕН МІНДЕТТІ КӨРСЕТКІШТЕР Сыбайлас жемқорлыққа қарсы стандарттың мақсаты – колледж қызметкерлеріне олардың функционалдық міндеттерін орындау кезінде сыбайлас жемқорлықтың алдын алуға бағытталған ұсынымдар жүйесін құру. Қолданылатын мақсатты көрсеткіштер: білім беру қызметтерінің сапасы; колледж қызметкерлерінің сенімі; колледж қызметкерлерінің құқықтық мәдениетінің деңгейі; Сыбайлас жемқорлық көріністеріне төзбеушілік атмосферасын қалыптастыру арқылы колледждің қоғамдағы беделін арттыру. Iii. МІНДЕТТЕР Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылдың стандартты міндеті колледж қызметкерлерінің сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылының тұрақтылығын қалыптастыру, сыбайлас жемқорлық көріністеріне төзбеушілік атмосферасына жету, сондай-ақ сыбайлас жемқорлық көріністерін уақтылы анықтау және олардың теріс салдарын болдырмау болып табылады. Ив. ЖАН-КОРРУПЦИЯ МӘДЕНИЕТІНІҢ ЖҰМЫСШЫЛАРЫН ҰЙЫМДАСТЫРУ Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл стандарты колледж қызметкерлеріне олардың функционалдық міндеттерін атқару кезінде сәйкес келуі керек. Сыбайлас жемқорлыққа төзбеушілік колледж қызметкерінің азаматтық ұстанымы болуы керек. Шыншылдық пен адалдық колледж қызметкерлерінің негізгі қасиеттерінің бірі болуы тиіс, бұл олардың мінез-құлқына сәйкес келеді. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес жөніндегі мәдениет қызметкерлерінің жоқтығы, сыбайлас жемқорлыққа күшті иммунитеті, оның қоғамдық санкциясы болмаған жағдайда, колледждің басты мақсаты – Қазақстан Республикасы Білім беру басқармасында сапалы білім беру қызметін ұсыну мүмкін емес. Әрбір колледждің қызметкері сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес әрбір азаматтың және бүкіл қоғамның қызметі екенін түсінуі керек. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылдың негізі және сыбайлас жемқорлықты болдырмау. V. ФУНКЦИОНАЛДЫҚ ЖАУАПКЕРШІЛІКТІ ЖҰМЫСТАРДАҒЫ ЖҰМЫСШЫЛАРҒА АРНАЛҒАН ҰСЫНЫСТАР Колледж қызметкерлері функционалдық міндеттерді орындау кезінде Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасының талаптарын басшылыққа алуы керек. Қызметкерлердің функционалдық міндеттерін орындауы және белгілі бір шешімдерді қабылдау жеке және заңды тұлғалардың мүдделеріне және қызметкерлердің жеке мүдделеріне байланысты болмауы керек. Колледж қызметкерлері жеке меншік пен мүліктік емес артықшылықтар мен артықшылықтарды алу немесе алу үшін ресми таратуға жатпайтын ресми және басқа ақпаратты пайдаланбауға тиіс. Колледж қызметкерлері қызметтік өкілеттіктерді (функционалдық міндеттерін) орындаумен байланысты сыйлықтарды қабылдамауы тиіс. Колледж қызметкерлері функционалдық міндеттерді орындау кезінде өздерінің жеке мәселелерімен айналысқан кезде олардың ресми ұстанымын пайдаланбауы керек. Колледж ұжымы қолданыстағы заңнамаға сәйкес жеке және заңды тұлғалардың құқықтарын, бостандықтары мен заңды мүдделерін сақтауды және қорғауды қамтамасыз етуі тиіс. Колледж қызметкерлері белгілі бір тапсырмаларды орындауға және шешім қабылдауға қызметкердің әділдігіне күмән тудыруы мүмкін әрекеттерге жол бермеуі керек. Колледж қызметкерлері: – басшылық пен (немесе) құқық қорғау органдарына дереу белгілі болған сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық оқиғалары туралы дереу хабарлауға; қажет болған жағдайда мүдделер қақтығысының туындауы, қызметтік міндеттерді орындауда жеке мүдделер туралы, жемқор мінез-құлыққа және сыйлықтар алуға қатысты тікелей немесе тікелей басқарушыға хабарлауға; әріптестер мен басшыларға олардың негізсіз ресми шешім қабылдауға әсер етуі мүмкін қарым-қатынастардың белгіленген тәртібін бұзатын негізсіз өтініштерді жібермеу; ресми өкiлеттiктерiн жүзеге асыруға байланысты сыйлықтар қабылдау және бермеу; мүліктік емес және мүліктік емес артықшылықтар мен артықшылықтарды алу немесе алу үшін таратуға жатпайтын ресми және басқа ақпаратты пайдаланбауға; туыстық туыстық қатынастардағы адамдарға (ата-аналар, ерлі-зайыптылар, інілер, апалы-сіңлілер, балалар) тікелей бағынуға немесе бағынуға байланысты болса, лауазымға тағайындалудан бас тартады; сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылда, сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтарды ашуда белсенді болуы; дереу жазбаша түрде дереу жазбаша түрде хабарлау үшін орындау үшін қабылданған бұйрықтың заңдылығына күмән келтіреді; жоғары құқықтық және сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетке бейімділігін сақтау; кәсіби тәртіпті және ресми этиканы сақтауға; басшылыққа ұмтылудың алдын-алу